ทรูกิกะเทคสมาร์ทพลัส 1000/200 + กล่อง TrueIDTV
ลงทะเบียนความสนใจ
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
หรือ
รายละเอียดโปรโมชั่น

ทรูกิกะเทคสมาร์ทพลัส 1000/200 + กล่อง TrueIDTV

พิเศษสำหรับลูกค้าทรูมูฟเอชแบบรายเดือน แพ็กเกจ 399 บาทขึ้นไป เน็ตบ้านไฟเบอร์แรง 1000/200Mbps เพียง 499 บาท/เดือน (ลูกค้าทั่วไป 699 บาท/เดือน)

- ฟรี! สิทธิ์ยืม ทรู กิกะเทค ไฟเบอร์ เราเตอร์ + ฟรี! สิทธิ์ยืมกล่องทรูไอดีทีวี พร้อมแพ็กเกจรายการและช่องดังระดับพรีเมียม 
- ชมฟรี พรีเมียร์ลีก สด ครบทุกแมตช์ นาน 2 เดือน*
- ชมฟรี 12 เดือน ดูคอนเทนท์ สดใหม่จากทรูไอดี
- ชม Netflix ผ่านกล่องทรูไอดีทีวี
- ฟรี! บริการ Speed Shuffle ปรับสปีด ดาวน์โหลด/อัปโหลด ตามใจ สูงสุด 5 รูปแบบ ตลอด 24 ชม. ผ่านเว็บ www.trueonline.com/speedshuffle

- พิเศษ! อุปกรณ์เราเตอร์ แรงระดับกิกะบิต True Gigatex Fiber Router รองรับการส่งสัญญาณผ่าน LAN ได้สูงสุด 1000Mbps และผ่าน WiFi ได้สูงสุด 800Mbps ส่งสัญญาณเป็น 2.4GHz และ 5GHz 

หมายเหตุ
- โปรชมฟรี พรีเมียร์ลีก ครบทุกแม็ตช์ นาน 2 เดือน เมื่อครบระยะเวลาชมฟรี จะมีค่าบริการ 299บ./ด. ในบิลของบริการทรูออนไลน์ ลูกค้า 1 ท่านต่อ 1สิทธิ์ เมื่อสมัครใหม่ทรูออนไลน์ตั้งแต่ราคา 599 บ./ด.ขึ้นไป (ราคาก่อนหักส่วนลด) โดยลูกค้าจะได้รับ sms เพื่อกดรับสิทธิ์ผ่าน sms หรือ คิวอาร์โค้ดได้ตั้งแต่วันเริ่มฤดูกาล 14 ส.ค. 64 เป็นต้นไป โดยจะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวเมื่อติดตั้งบริการเสร็จสมบูรณ์เท่านั้น

สมัครและติดตั้ง ภายในวันที่ 1 ส.ค. 64 - 31 ส.ค. 2564 เท่านั้น

รายละเอียดโปรโมชั่น

ทรูกิกะเทคสมาร์ทพลัส 1000/200 + กล่อง TrueIDTV

พิเศษสำหรับลูกค้าทรูมูฟเอชแบบรายเดือน แพ็กเกจ 399 บาทขึ้นไป เน็ตบ้านไฟเบอร์แรง 1000/200Mbps เพียง 499 บาท/เดือน (ลูกค้าทั่วไป 699 บาท/เดือน)

- ฟรี! สิทธิ์ยืม ทรู กิกะเทค ไฟเบอร์ เราเตอร์ + ฟรี! สิทธิ์ยืมกล่องทรูไอดีทีวี พร้อมแพ็กเกจรายการและช่องดังระดับพรีเมียม 
- ชมฟรี พรีเมียร์ลีก สด ครบทุกแมตช์ นาน 2 เดือน*
- ชมฟรี 12 เดือน ดูคอนเทนท์ สดใหม่จากทรูไอดี
- ชม Netflix ผ่านกล่องทรูไอดีทีวี
- ฟรี! บริการ Speed Shuffle ปรับสปีด ดาวน์โหลด/อัปโหลด ตามใจ สูงสุด 5 รูปแบบ ตลอด 24 ชม. ผ่านเว็บ www.trueonline.com/speedshuffle

- พิเศษ! อุปกรณ์เราเตอร์ แรงระดับกิกะบิต True Gigatex Fiber Router รองรับการส่งสัญญาณผ่าน LAN ได้สูงสุด 1000Mbps และผ่าน WiFi ได้สูงสุด 800Mbps ส่งสัญญาณเป็น 2.4GHz และ 5GHz 

หมายเหตุ
- โปรชมฟรี พรีเมียร์ลีก ครบทุกแม็ตช์ นาน 2 เดือน เมื่อครบระยะเวลาชมฟรี จะมีค่าบริการ 299บ./ด. ในบิลของบริการทรูออนไลน์ ลูกค้า 1 ท่านต่อ 1สิทธิ์ เมื่อสมัครใหม่ทรูออนไลน์ตั้งแต่ราคา 599 บ./ด.ขึ้นไป (ราคาก่อนหักส่วนลด) โดยลูกค้าจะได้รับ sms เพื่อกดรับสิทธิ์ผ่าน sms หรือ คิวอาร์โค้ดได้ตั้งแต่วันเริ่มฤดูกาล 14 ส.ค. 64 เป็นต้นไป โดยจะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวเมื่อติดตั้งบริการเสร็จสมบูรณ์เท่านั้น

สมัครและติดตั้ง ภายในวันที่ 1 ส.ค. 64 - 31 ส.ค. 2564 เท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. ผู้ใช้บริการต้องจดทะเบียนใช้บริการในนามบุคคลธรรมดา หรือในนามนิติบุคคล โดยผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกประการ

2. ลูกค้าที่จดทะเบียนใช้บริการในนามนิติบุคคลจะได้รับยกเว้นค่าแรกเข้า มูลค่า 2,000 บาท

3. พิเศษ: ค่าแรกเข้า เพียง 890.- บาท จากปกติ 2,000 บาท พร้อมรับสิทธิพิเศษการยืมอุปกรณ์ router มูลค่ารวมสูงสุด 6,975 บาท พร้อมด้วยปลั๊กไฟและสายอินเทอร์เน็ต ตลอดระยะเวลาสัญญา 12 เดือน และ ฟรี ค่าติดตั้งบริการ และ ฟรี ค่าประกันกล่อง TrueID TV

4. ช่างติดตั้งจะเป็นผู้นำอุปกรณ์ดังกล่าวไปติดตั้งให้แก่ลูกค้าตามวันที่นัดหมายติดตั้ง TOL

5. ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าติดตั้งเพิ่มเติม(ถ้ามี) ให้แก่ช่างติดตั้ง

6. ลูกค้าสามารถสั่งซื้อหนังพรีเมียมหรือ Content อื่นๆ จาก TrueIDTV เพิ่มเติม และรับชมได้บนกล่อง อินโนไฮบริดพลัสได้ โดยลูกค้าเป็นผู้จ่ายชำระค่าบริการเองทั้งหมด

7. กรณีผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ TrueOnline-Internet และยกเลิกบริการก่อนกำหนด หรือถูกระงับ ผู้ใช้บริการยินดีชำระค่าส่วนต่างของค่าธรรมเนียมแรกเข้า2,000 บาท ค่าติดตั้งอุปกรณ์และเดินสายเป็นเงิน 2,600 บาท และหากมีการติดตั้งบริการโทรศัพท์บ้านเลขหมายใหม่ ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าติดตั้งโทรศัพท์บ้านเป็นเงิน 3,350 บาท คืนให้แก่บริษัท(อัตราดังที่กล่าวมายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมส่งคืน router หรืออุปกรณ์อื่นใด ตามเงื่อนไขกำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนวณค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,000 บาท และค่าติดตั้ง 2,600 บาท เฉลี่ยให้ตามสัดส่วนจำนวนเดือนที่เหลือจนถึงเดือนที่ครบสัญญา

8. อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของบริษัท TICC
- กรณีอุปกรณ์ router เสียเนื่องจากการใช้งาน (ภายใต้เงื่อนไข) บริษัทฯ ดูแลและให้บริการฯ ตลอดอายุการใช้บริการ

- กรณียืนยันยกเลิก จะต้องนำอุปกรณ์ทั้งหมด ส่งคืนที่ True Shop/ช่างเข้าเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดที่บ้านลูกค้า, หากไม่นำส่งคืน/ช่างเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ได้ ลูกค้าจะต้องจ่ายชำระค่าอุปกรณ์

router ในราคาสูงสุด 3,900 บาทและอุปกรณ์เสริมเพิ่มสัญญาณ WiFi (Access Point) มูลค่า 3,290 บาท สำหรับเทคโนโลยี FTTH / ค่าประกันและค่าติดตั้งกล่อง อินโนไฮบริด มูลค่า

5,500 บาท (ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่รวม VAT แล้ว) ตามเงื่อนไขกำหนด

9. แพ็กเกจนี้ สำหรับลูกค้าสมัครใหม่ TOL & CVG เฉพาะแพ็กเกจที่กำหนดเท่านั้น, ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 64 - 30 มิ.ย. 2564 เท่านั้น

10. แพ็กเกจนี้มีระยะเวลาสัญญา 12 เดือน (รอบบิล) นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามแพ็กเกจนี้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า